Strokovni delavci

Ime Priimek E-pošta Delovna področja Gov. ure
Sara Abrahamsberg sara.abrahamsberg@os-sodrazica.si Geografija, Zgodovina 6
Tadeja Bambič tadeja.bambic@os-sodrazica.si Učiteljica 3. in 4. razreda na POŠ ČET 9:10 – 9:55
Milena Bracovič milena.bracovic@os-sodrazica.si Učiteljica 3.b razreda, JV ČET 11:05 – 11:50
Vida Čampa vida.campa@os-sodrazica.si Matematika, izbirni Matematične delavnice, Dopolnilni in dodatni pouk ČET 11:05 – 11:50
Angelca Dežman angelca.dezman@os-sodrazica.si Nemščina, Knjižničarka, JV PON 8.20 – 9.05
Nika Jakopin nika.jakopin@os-sodrazica.si Likovna umetnost, izbirni Likovno snovanje, OPB TOR 11:55 – 12:40
Klavdija Janež klavdija.janez@os-sodrazica.si Učiteljica 1.a in 1.b razreda, OPZ PON 11:55 – 12:40
Anja Juvanec anja.juvanec@os-sodrazica.si Slovenščina 6.b, OPZ JV, OPB – porodniški dopust
Tanja Kastelic tanja.kastelic@os-sodrazica.si Učiteljica 1.b razreda, JV, VV ČET 11:55 – 12:40
Zdenka Kljun zdenka.kljun@os-sodrazica.si Učiteljica 1. in 2. razreda na POŠ, OPB TOR 11:05 – 11:55
Veronika Kos Turk
veronika.kos@os-sodrazica.si
Učiteljica 1. in 2. razreda na POŠ, Angleščina, OPZ, OPB – porodniški dopust
Brigita Košmrlj brigita.kosmrlj@os-sodrazica.si Učiteljica 3.a razreda, VV PON 9:10 – 9:55
Mojca Kramar Gorinšek mojca.kramar.gorinsek@os-sodrazica.si Glasbena umetnost, MPZ ČET 11:55 – 12:40
Aleksandra Marijanović aleksandra.marijanovic@os-sodrazica.si Angleščina, Italijanščina, Dodatni in dopolnilni pouk, JV, VV TOR 9:05 – 9:55
Marjeta Mohar marjeta.mohar@os-sodrazica.si Svetovalna delavka v šoli in vrtcu, Šolska psihologinja, Državljanska vzgoja in etika 7, VV PON 10:15 – 11:00
Jernej Oblak jernej.oblak@os-sodrazica.si Šport, izbirni Šport, neobvezni izbirni Šport TOR 9:10 – 9:55
Marija Pakiž marija.pakiz@os-sodrazica.si Učiteljica 1.a razreda ČET 8:20 – 9:05
Maja Perko maja.perko@os-sodrazica.si Angleščina na POŠ, neobvezni izbirni Angleščina 1, OPB PON 11:05 – 11:50
Lucija Petelinšek lucija.petelinsek@os-sodrazica.si Slovenščina, DSP, VV ČET 11:55 – 12:40
Saša Peterlin Sitar asa.peterlinsitar@os-sodrazica.si Učiteljica 1. in 2. razreda na POŠ, OPB ČET 11:55 – 12:40
Klara Petrič Klančar klara.petricklancark@os-sodrazica.si Učiteljica 1.a razreda, JV, OPB ČET 9:05 – 9:55
Ana Porenta ana.porenta@os-sodrazica.si Učiteljica 5.b razreda, kolesarski izpit TOR 10:15 – 11:00
Angelca Pucelj angelca.pucelj@os-sodrazica.si Učiteljica 4.a razreda SRE 9.10 – 9.55
Sara Šega sara.sega@os-sodrazica.si Matematika 7b, Tehnika in tehnologija 8, neobvezni izbirni Tehnika 5, 6
Mojca Šilc mojca.silc@os-sodrazica.si Angleščina na razredni stopnji, Angleščina 6a
Simona Štupica simona.stupica@os-sodrazica.si Matematika, Tehnika in tehnologija, izbirni Obdelava gradiv, neobvezni izbirni Računalništvo in Tehnika, JV – porodniški dopust
Slavka Tanko slavka.tanko@os-sodrazica.si Učiteljica 5.a razreda, kolesarski izpit SRE 11:55 – 12:40
Teja Tegelj teja.tegelj@os-sodrazica.si OPB PON 13:25 – 13:50
Renata Tegelj Lesar renata.tegelj.lesar@os-sodrazica.si OPB
Tadeja Topolnik tadeja.topolnik@os-sodrazica.si Slovenščina 7, pomočnica ravnateljice v vrtcu SRE 11:05 – 11:50
Katarina Valentić katarina.valentic@os-sodrazica.si Zgodovina, Državljanska vzgoja in etika 8, izbirni Filmska vzgoja, JV, VV SRE 11:05 – 11:50
Mojca Vesel mojca.vesel@os-sodrazica.si Biologija, Kemija, Fizika, Naravoslovje, izbirni Poskusi v kemiji, ISP, JV ČET 10:15 – 11:00
Suzana Voštić suzana.vostic@os-sodrazica.si Slovenščina 6, Angleščina 6b TOR 11:05 – 11:50
Katarina Žagar katarina.zagar@os-sodrazica.si Učiteljica 2.a razreda PET 10:15 – 11:00
Maja Žitnik maja.zitnik@os-sodrazica.si Gospodinjstvo, vodja šolske prehrane, OPB PET 9:10 – 9:55

 

Dostopnost