Strokovni delavci

Ime Priimek E-pošta Delovna področja Gov. ure, turnus (A, B)
Anja Andolšek anja.andolsek@os-sodrazica.si učiteljica 1.a razreda  
Melanija Arko melanija.arko@os-sodrazica.si učiteljica 3.b razreda, neobvezni izbirni Računalništvo TOR 8.20 – 9.05 (A)
Tadeja Bambič tadeja.bambic@os-sodrazica.si učiteljica 3. in 4. razreda na POŠ SRE 11.55 – 12.40 (B)
Milena Bracovič milena.bracovic@os-sodrazica.si učiteljica 2.a razreda ČET 11.05 – 11.50 (B)
Angelca Dežman angelca.dezman@os-sodrazica.si izbirni Nemščina, knjižničarka PON 9.10 – 9.55 (A)
Neža Drobnič neza.drobnic@os-sodrazica.si OPB
Nika Jakopin nika.jakopin@os-sodrazica.si Likovna umetnost, izbirni Likovno snovanje, OPB TOR 12.45 – 13.30
Klavdija Janež klavdija.janez@os-sodrazica.si učiteljica 1.a razreda, OPZ PON 9.10 – 9.55 (B)
Tanja Kastelic tanja.kastelic@os-sodrazica.si učiteljica 3.a razreda ČET 9.10 . 9.55 (B)
Anja Klavs Voštić anja.klavs-vostic@os-sodrazica.si Matematika PON 11.05 – 11.50
Mojca Kramar Gorinšek mojca.kramar.gorinsek@os-sodrazica.si Glasbena umetnost, MPZ TOR 10.15 – 11.00 (B)
Neža Lesar neza.lesar@os-sodrazica.si OPB ČET 11.55 – 12.40
Aleksandra Marijanović aleksandra.marijanovic@os-sodrazica.si Angleščina ČET 10.15 – 11.00
Marjeta Mohar marjeta.mohar@os-sodrazica.si svetovalna delavka v šoli in vrtcu, šolska psihologinja PON 10.15 – 11.00
Jernej Oblak jernej.oblak@os-sodrazica.si Šport, izbirni Šport, neobvezni izbirni Šport TOR 8.20 – 9.05
Marija Pakiž marija.pakiz@os-sodrazica.si učiteljica 1.a razreda ČET 10.15 – 11.00
Lucija Petelinšek lucija.petelinsek@os-sodrazica.si Slovenščina, izbirni Literarni klub TOR 9.10 – 9.55
Saša Peterlin Sitar sasa.peterlinsitar@os-sodrazica.si učiteljica 1. in 2. razreda ter PZ na POŠ SRE 11.55 – 12.40 (B)
Klara Petrič Klančar klara.petricklancar@os-sodrazica.si učiteljica 1.a razreda, JV 1.a, OPB PON 9.10 – 9.55
Teja Pintar teja.pintar@os-sodrazica.si Angleščina na razredni stopnji SRE 9.10 – 9.55 (A)
Ana Porenta ana.porenta@os-sodrazica.si učiteljica 4.a razreda PET 11.55 – 12.40 (B)
Angelca Pucelj angelca.pucelj@os-sodrazica.si učiteljica 5.a razreda PET 10.15 – 11.00 (A)
Nina Rojec nina.rojec@os-sodrazica.si Geografija, Zgodovina, DKE SRE 11.55 – 12.40 (A)
Kristina Starc kristina.starc@os-sodrazica.si Učiteljica 6. razredov PET  120.15 – 11.00
Laura Strah laura.strah@os-sodrazica.si OPB ČET 11.55 – 12.40
Simona Štupica simona.stupica@os-sodrazica.si Matematika, Tehnika in tehnologija, izbirni Urejanje besedil, neobvezni izbirni Tehnika ČET 10.15 – 11.00 (A)
Slavka Tanko slavka.tanko@os-sodrazica.si pomočnica ravnateljice, učiteljica 5.b razreda SRE 10.15 – 11.00 (B)
Teja Tegelj teja.tegelj@os-sodrazica.si OPB SRE 13.30 – 13.55 (B)
Renata Tegelj Lesar renata.tegelj.lesar@os-sodrazica.si OPB PET 11.25 – 11.50 (B)
Tadeja Topolnik tadeja.topolnik@os-sodrazica.si Slovenščina 7, pomočnica ravnateljice v vrtcu PET 9.10 – 9.55
Mojca Vesel mojca.vesel@os-sodrazica.si Kemija, Fizika, Naravoslovje, izbirni Poskusi v kemiji in Raziskovanje organizmov TOR 8.20 – 9.05 (A)
Suzana Voštić suzana.vostic@os-sodrazica.si Angleščina 6, učiteljica 5. b razreda PON 10.15 – 11.00 (A)
Nastja Vučkovič nastja.vuckovic@os-sodrazica.si OPB ČET 11.55 – 12.40 (B)
Katarina Žagar katarina.zagar@os-sodrazica.si učiteljica 2.b razreda ČET 10.15 – 11.00 (B)
Maja Žitnik maja.zitnik@os-sodrazica.si Naravoslovje, Gospodinjstvo, Biologija, OPB ČET 8.20 – 9.05 (B)

 

Dostopnost