Prehrana na OŠ Sodražica

Zdrava prehrana učencev je nujna za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.

Trudimo se, da hrano učencem primerno postrežemo in jih motiviramo tudi za jedi, ki jih še ne poznajo ali odklanjajo.

Vrste prehrane

Na šoli nudimo dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. Izbirajo lahko med običajnimi, ob predložitvi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi dietne obroke. v letošnjem šolskem letu pa smo tudi uvedli projekt, da bi na šoli občasno nudili malico iz ekoloških živil oz. živil lokalnih pridelovalcev. Naše priporočilo je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Razpored obrokov

Zajtrk od 6.30 do 7.00
Malica od 9.55 do 10.15
Kosilo  od 11.30 do 13.45
Pop. malica od 13.00 do 14.00

 

V primerih, ko šolsko delo poteka po posebnem programu (dnevi dejavnosti, prireditve), se čas obrokov prilagodi dejavnostim.

Posebno pozornost namenjamo kulturi prehranjevanja. Pri vseh obrokih so prisotni učitelji in ostali strokovni delavci, ki učence usmerjajo na pravilno in kulturno prehranjevanje (higiena, uporaba pribora, način prehrane glede na sestavo, bonton pri mizi, odnos do sošolcev, pospravljanje in podobno).

Malico prinašajo dežurni učenci v učilnico, kjer jo ob pomoči učitelja razdelijo.

Učenci podaljšanega bivanja odhajajo na kosilo v spremstvu učiteljic podaljšanega bivanja. Učenci 6. do 9. razreda hodijo na kosilo sami.

Prijavo na šolsko prehrano

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši. Prijava se odda razredniku ali poslovni sekretarki v tajništvu šole v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu. Hrani se v računovodstvu do konca   šolskega leta, za katero je bila oddana.

Možna je tudi prijava na kosilo za posamezen dan do 8.30 ure zjutraj pri dežurnemu učencu, kjer učenec dobi evidenčni listek o prijavi za kosilo za tekoči dan.

Odjavljanje obrokov

Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri računovodji ali poslovni sekretarki na telefonski številki 01 8350 552 ali 01 8350 550 oz pri vodji šolske prehrane na tel. 01 8350 559. Možno je poslati tudi elektronsko sporočilo na prehrana@os-sodrazica.si V primeru odsotnosti računovodje, vodje prehrane ali poslovne sekretarke, se preklic odda otrokovemu razredniku. Če je bila odjava posameznih obrokov subvencionirane malice podana ali računovodji ali poslovni sekretarki ali razredniku do 9.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava obrokov za nazaj ni mogoča.

Izjema je odjava kosil, ki  je možna tudi za tekoči dan do 8. ure zjutraj.

Jana Benčina, vodja šolske prehrane

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

17. nov 2023

 

Prijava / Odjava prehrane

En dan prej do 8.00:

POŠ Sv. Gregor

  • 01/8366-324

 

Dostopnost