Datum: 13. 3. 2020

Številka: 181-1/2020/4

 

Spoštovani starši!

 

 

S ponedeljkom 16. 3. 2020   bomo šole in vrtci po vsej Sloveniji zaprli svoja vrata. Cilj zaprtja šol in vrtcev je čimbolj preprečiti stike med ljudmi, da se koronavirus ne bo širil.

 

Prilagam spletno povezavo do Odredbe: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0530/odredba-o-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih

 

Za učence od 1. do 3. razreda bomo organizirali varstvo od ponedeljka, 16. 3. 2020, do preklica. Varstvo bo potekalo samo na matični šoli. Podružnična šola bo ves čas zaprta. Urnik varstva bomo prilagodili potrebam staršev.

Do varstva so upravičeni le zdravi otroci, pri katerih sta oba starša zaposlena v sledečih panogah: zdravstvu, energetiki, vojski, policiji (varovanje), komunali, socialno varstvenih storitvah ter v živilski industriji (pridelava hrane, trgovine s prehrano).

Starše, ki so do varstva otrok upravičeni, prosimo, da nam do danes (petek, 13. 3. 2020) do 12. ure sporočijo na tel. številko 01 83 50550 ali elektronski naslov os-sodrazica@guest.arnes.si, če bodo varstvo potrebovali (dan, čas).  Pri tem potrebo po varstvu tudi utemeljite in sicer tako, da sporočite podatke, kje sta starša zaposlena. Prevozi od ponedeljka 16. 3. 2020 odpadejo.

 

Glede oblike pouka na daljavo, dostopa do navodil učiteljev in o ostalih aktualnih informacijah vas bomo sprotno obveščali preko spletne strani šole in preko e-asistenta.

 

Starše pozivamo, da se dosledno držite navodil NIJZ, na katera opozarjajo tudi mediji, ter odgovorno upoštevate omejitve druženja, potovanja in higienske ukrepe. Le tako nam bo uspelo zajeziti širitev koronavirusa.

 

 

                                                                       Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica

 

 

 

 

 

2 OBVESTILO O ZAPRTJU ŠOLE S PONEDELJKOM 16 3 2020